Brev til alle speidere i troppen august 2018

Brev til alle speidere i troppen august 2018

Kjære speidere og speiderforelder

Velkommen til nytt speider år i Bjørnemyrspeideren. 


Noen høydepunkter for høsten er 

  • 1.- 2. september - Natt i naturen på Nesodden
  • 21.-23. september - Høgevarde
  • 21.-23. september – Minileir Breivoll – for de over 13 år
  • 13.-14.oktober «Speiderhytteturen» i Østmarka. Ikke avklart ennå om vi blir med
  • 20. eller 21. oktober – Klatring
  • 13. desember – Avslutter til jul med grøtfest på Varden

 

Våren er litt mindre detaljert, men vi kan nevne litt om hva vi jobber for å få til

-          Peffkurs 1 – slutten av januar (12+)

-          Februar - skitur på Nesodden

-          Vinterleir - Skitur på fjellet i mars

-          7.- 10. juni - Pinseleir, Tjernsbråtan

-          Sommerleir, fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli, Kragenäs i Sverig

Kommunikasjon

For å få til bedre kommunikasjon mellom hjem og oss speiderledere har vi valgt å gå over til å bruke Spond for å informere om møter og turer, her er det gode mekanismer for påmeldinger og vesentlig bedre løsninger for å både gi og etterspørre informasjon. 

Normalrutinen er som før at det er speidermøter alle torsdager med vanlig skole. Unntak er torsdag etter helgeaktiviteter.

Aktiviteten på nettsidene våre blir dermed noe mindre, men litt mer statisk informasjon som pakklister etc vil dere fortsatt finne her. 

Informasjonsskriv 

Vi har også fått utarbeidet et informasjonsskriv som vi distribuerer til alle speidere om det å være speider i Bjørnemyr. Siden dette er nytt legges det ved her til informasjon. Dette er vel verdt å lese gjennom også for dere som har vært i speideren ei stund. Legg spesielt merke til at vi trenger at dere holder adresse/ kontaktinformasjon oppdatert i medlemsregisteret vårt. Her har alle en pålogging som gjør selvbetjening enkelt.

Samtykke til bruk av bilder

Det tas mange flotte bilder i speidersammenheng! For å kunne benytte bilder av medlemmene våre i ulike kanaler (medlemsblad, Facebook, nettsider (speiding.no  og bli speider), vervemateriell og andre brosjyrer/plakater, trenger vi samtykke fra hver enkelt som er avbildet. For å gjøre det lett, kan du nå velge «Ja» eller «Nei» på siden din i medlemssystemet Min speiding . Vi håper at flest mulig velger «Ja».
 

Du kan når som helst endre status for samtykke til bruk av bilder. For medlemmer under 15 år , må en foresatt gjøre registreringen av samtykke til bildebruk. Husk også å spørre medlemmet selv om det er greit at bilder benyttes som beskrevet over, før du krysser av for «Ja» eller «Nei». Vær oppmerksom på at såkalte situasjonsbilder (f.eks. bilder av en gruppe mennesker på leir) kan offentliggjøres uten samtykke. Les mer om deling av bilder på Datatilsynets nettside .      

Informasjonsbrev_til_nye_medlemmer

Speiderhilsen

Speiderlederene i troppen