Oppstart høsten 2017

Troppen i Bodø
Troppen i Bodø

Da er vi klar for et nytt speiderår.

Vi venter spent på om vi får med nye speidere og ledere i flokken. I troppen har vi både speidere og ledere nok. Kalenderen for troppen er oppdatert for høsten.


Flokken

Vi søker nye Ulvunger (3. og 4. klassinger) til flokken i høst. Vi har plass til 15 barn med interesse for friluftsliv, samarbeid og eventyr i naturen. Alle foreldre må være innstilt på å bidra litt gjennom speider-året, og vi er helt avhengig av 2-3 foreldre som vil være med i en ledergruppe for flokken. Helst noen med erfaring fra speideren eller aktivt friluftsliv. For påmelding . Når vi har nådd grensen på 15 ulvunger og 2-3 ledere, vil vi kalle inn til et møte med foreldrene. Trolig 1. uke i september. 

Troppen

Vi starter med første troppsmøte 31.august . Her får vi inn 8 aspiranter fra flokken som vi skal bli kjent med i løpet av høsten. Vi planlegger første troppstur 2-3.september.

Patruljeførere og assistenter møter på bamsemumsmøte 24.08, for å planlegge høsten sammen med ledere.