BamseMums

BamseMums er hjørnestenen til Bjørnemyr speidergruppe.

Bamsemums består av alle patruljeførere og assistenter, og utgjør sammen med troppsledere førerpatruljen.

For å bli patruljefører må du ha tatt Peffkurs I og II, mens assisteneter må ha tatt Peffkurs I.