Nyheter i flokken

Ispuslespill

Kalenderen for flokken for våren 2017 er nå klar

Vi er så heldige at vi får bruke Speiderhuset på Tangen. De fleste møtene fram til påske blir der.

Videre planlegger vi to turer, den første til Tjernsbråtan og den andre til Steilene.

På speidermøtene vil vi blant annet lage knutetavler, pannekaker og sitteunderlag, vi vil bruke kniv og vi vil lære førstehjelp, vi vil bruke kart og kompass, og om ikke skulle finne fram gjør ikke det så mye, for vi vil lære å finne spiselige ting i skogen.

De fleste møtene blir ute, så husk varme klær.

Vi gleder oss til en fin speidervinter og -vår!

Leif, Frode, Hanne og Audun