Foreldre

Fellesmøte for Flokk og Tropp på Rådsklippen.

Foreldregruppen er motoren i Bjørnemyrspeideren

Foreldrene er ei viktig gruppe i Bjørnemyrspeideren. Desto yngre speiderene er desto mer avhengige er vi av deltakelse fra foreldre. Alle speiderledere i de minste gruppene er foreldre til en eller flere av speiderene. Vi trenger derfor stadig påfyll av nye foreldre som kan være med å engasjere seg i driften av gruppa.

Ikke alle klarer å delta så ofte, men er med og tar vakter noen torsdager for å bistå. Erfaringene viser at dette er både morsomt og hyggelig for både store og små.

Ønsker du å melde barnet ditt på speideren så ta kontakt med oss via dette skjema så ser vi om det er plass.

Foreldreforeningen til Bjørnemyrspeidergruppe er et organ som hjelper til med praktiske gjøremål når det er behov.

Alle foresatte til medlemmer i Bjørnemyr speidergruppe er automatisk med i foreldreforeningen.