Kontaktinformasjon

Gruppeleder:
Kristine Brodahl
Tlf: 909 64 328
E-post: kristine@bjornemyr.no

Troppen (5.-10. klasse):
Harald Weedon-Fekjær 
E-Post: harald@bjornemyr.no

Flokken (3.-4. klasse):
Frode Løes Hvatum
E-post: frodelhvatum@gmail.com

Roverlaget (16-25 år):
Kontakt gruppeleder