Sommerleir


Sted: Tredalen, Hvaler

 

Sommerleiren blir på Hvaler sammen med speidere fra Drøbak, Vestby, Rygge og noen flere: http://www.drobakspeiderne.no/tredalen-2018.html

Hold av datoene; mer info. om nøyaktigere tidspunkt, påmelding mm kommer seinere.